Про Нас

Центр застосувань математики, інформатики, механіки і статистики

Administrator

Administrator

Автор видання "Vox" Метт Іглесіас склав список «9 речей, які будуть зрозумілі тільки неокласичним економістам». Але звичайні люди теж хочуть щось розуміти! Тому ось 9 пунктів зі списку Іглесіаса, викладені людською мовою.

Read more...

У наш час вже важко навіть уявити собі роботу економіста без застосування Excel. Кожен з нас має певний рівень знань за цією програмою. Але, як відомо, наука не стоїть на місці. Програма Excel постійно вдосконалюється, в ній з'являються все нові функції і можливості, покликані полегшити роботу користувача.

Read more...

У наш час вже важко навіть уявити собі роботу економіста без застосування Excel. Кожен з нас має певний рівень знань за цією програмою. Але, як відомо, наука не стоїть на місці. Програма Excel постійно вдосконалюється, в ній з'являються все нові функції і можливості, покликані полегшити роботу користувача.

Read more...

Центр застосувань математики, інформатики, механіки і статистики (ЦЗ МІМС) пропонує співробітництво у розв’язанні задач, які сприяють компаніям та установам використовуючи математичні міркування...

Read more...

Наша місія: знаходити рішення існуючих виробничих задач; встановлювати тривалі і продуктивні робочі зв’язки між виробничими підприємствами, установами та університетськими дослідниками математиками...

Read more...

Наша команда складається з співробітників, студентів і аспірантів механіко-математичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка...

Read more...

Кола статистики: деякі математичні моделі явища дифузії; розв’язання задачі про склеювання двох неоднорідних дифузійних процесів на прямій з загальною умовою спряження типу Феллера-Вентцеля...

Read more...

Кола Механіки: розробка числово-аналітичних методик для здійснення кількісного та якісного аналізу перехідних динамічних процесів в кусково-однорідних та стратифікованих середовищах з тонкими неоднорідностями викликаних силовими, температурними та іншими чинниками...

Read more...

Кола інформатики: розробка і впровадження алгоритмів кодування, зберігання і захисту даних; консультування з питань інформатизації...

Read more...

Математичні кола: структурний та економетричний аналіз зобов’язань комерційного банку на підставі статистичних даних і результатів його діяльності...

Read more...

Важливо

     Найвище призначення математики полягає в тому, щоб знаходити прихований порядок в хаосі, що оточує нас.

     Вся глибина думки, яка закладена у формулювання математичних понять, згодом розкривається тим умінням, з яким ці поняття використовуються. 

Н. Вінер

Що ми вміємо?

01Розглядати часткове явище в ролі прояву загального порядку.

02Аналізувати складні бізнесові ситуації, приймати правильні рішення і визначатися в умовах важкого вибору

03Послідовно і логічно вибудовувати складні концепції або операції.

На сайті 333 гостей та користувачі відсутні