Інтереси

Центр застосувань математики, інформатики, механіки і статистики

ГоловнаІнтереси

Кола статистики: деякі математичні моделі явища дифузії; розв’язання задачі про склеювання двох неоднорідних дифузійних процесів на прямій з загальною умовою спряження типу Феллера-Вентцеля...

Read more...

Кола Механіки: розробка числово-аналітичних методик для здійснення кількісного та якісного аналізу перехідних динамічних процесів в кусково-однорідних та стратифікованих середовищах з тонкими неоднорідностями викликаних силовими, температурними та іншими чинниками...

Read more...

Кола інформатики: розробка і впровадження алгоритмів кодування, зберігання і захисту даних; консультування з питань інформатизації...

Read more...

Математичні кола: структурний та економетричний аналіз зобов’язань комерційного банку на підставі статистичних даних і результатів його діяльності...

Read more...

Важливо

     Найвище призначення математики полягає в тому, щоб знаходити прихований порядок в хаосі, що оточує нас.

     Вся глибина думки, яка закладена у формулювання математичних понять, згодом розкривається тим умінням, з яким ці поняття використовуються. 

Н. Вінер

Що ми вміємо?

01Розглядати часткове явище в ролі прояву загального порядку.

02Аналізувати складні бізнесові ситуації, приймати правильні рішення і визначатися в умовах важкого вибору

03Послідовно і логічно вибудовувати складні концепції або операції.

На сайті 332 гостей та користувачі відсутні