Інтереси

Центр застосувань математики, інформатики, механіки і статистики

Коло механіки

Кола Механіки:

  • розробка числово-аналітичних методик для здійснення кількісного та якісного аналізу перехідних динамічних процесів в кусково-однорідних та стратифікованих середовищах з тонкими неоднорідностями викликаних силовими, температурними та іншими чинниками;
  • аналіз напружено-деформованого стану в стратифікованому півпросторі та просторі з циліндричною порожниною;
  • дослідження процесу розповсюдження пружних хвиль в кусково-однорідних тілах з урахуванням значної відмінності механічних властивостей складових та нанорозмірів деяких з них
Read 1949 times Last modified on Неділя, 04 травня 2014 20:18

About the author

Leave a comment

Важливо

     Найвище призначення математики полягає в тому, щоб знаходити прихований порядок в хаосі, що оточує нас.

     Вся глибина думки, яка закладена у формулювання математичних понять, згодом розкривається тим умінням, з яким ці поняття використовуються. 

Н. Вінер

Що ми вміємо?

01Розглядати часткове явище в ролі прояву загального порядку.

02Аналізувати складні бізнесові ситуації, приймати правильні рішення і визначатися в умовах важкого вибору

03Послідовно і логічно вибудовувати складні концепції або операції.

На сайті Один гість та користувачі відсутні